مقالات

​آشنایی با ساز دهنی، یکی از خوش نواترین سازها

دوستم که با آقای دکتر درگیر بحث داغی شده بود, برام تعریف کرد: مدتی پیش یکی از آشناهای من بهم گفت ” با اینکه بیشتر از پنجاه سال دارم خیلی دوست دارم یک سازی بزنم, یک ساز انتخاب کنم و آموزش ببینم. گفتم من یک معلم خوب برای آموزش سازدهنی میشناسم اگه دوست داری ببینم […]